کلیدواژه‌ها = دانشجو
تعداد مقالات: 4
1. ارتباط بین آمادگی قلبی- عروقی با توانایی بازداری پاسخ

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 278-288

مرتضی بگلری؛ محمد ملکی؛ سعید قائینی


2. مقایسه سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه تهران

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 115-128

حسین عبدالملکی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ محمود گودرزی


3. تعیین روایی و پایایی مقیاس سنجش جو ورزش (SCQ) ویژه ورزشکاران دانشجوی شرکت‌کننده در المپیاد‌های ورزشی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1389، صفحه 13-24

فاطمه شاکری؛ نجف آقایی؛ محمّدرضا نیک نژاد


4. مقایسة‌ افسردگی دانشجویان فعّال و غیر ‌فعّال ‌بدنی بر اساس ویژگی‌های دموگرافیک

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1388، صفحه 15-29

فاطمه قربان‌علی‌زاده قاضیانی؛ سید مرتضی طیبی؛ رحیم رمضانی‌نژاد