کلیدواژه‌ها = کارآفرینی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی در ورزش با رویکرد منسجم تحلیل چند معیاره و کپ‌لند

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 113-130

سید محمد جواد رضوی؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ محمد زارعی محمودآبادی


2. ارتباط بین ساختار کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت ‌بدنی جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 55-68

محمد هادی سیفی سالدهی؛ مهدی سیفی سالدهی؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد احسانی


3. تبیین عوامل مؤثّر بر فرآیند کارآفرینی مستقل در باشگاه‌های ورزشی خصوصی استان مازندران

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1391، صفحه 107-128

حسنعلی آقاجانی؛ عباس نامدار