کلیدواژه‌ها = مازندران
تعداد مقالات: 3
2. بررسی جاذبه‌های طبیعی اثرگذار بر توسعه گردشگری ورزشی استان مازندران

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 15-26

سید محمد حسین رضوی؛ سید عماد حسینی؛ اکرم خواجه پور


3. تبیین عوامل مؤثّر بر فرآیند کارآفرینی مستقل در باشگاه‌های ورزشی خصوصی استان مازندران

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1391، صفحه 107-128

حسنعلی آقاجانی؛ عباس نامدار