کلیدواژه‌ها = رفتار شهروندی سازمانی
تعداد مقالات: 3
1. تعیین ارتباط هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با اثر بخشی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 55-70

فریده علیزاده؛ معصومه کلاته سیفری؛ منصوره ابوجعفری


3. بررسی رابطه هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی در معلمان تربیت بدنی استان اردبیل

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 69-84

سوسن آذرمی؛ فرزام فرزان؛ سعید امیرنژاد