کلیدواژه‌ها = اضافه وزن
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه رشد حرکتی دختران چاق/ اضافه وزن و وزن طبیعی 9-12 ساله ناحیه 2 شهر اراک

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 85-94

خدیجه السادات محمدی آشتیانی؛ حسن خلجی؛ علیرضا بهرامی