کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: شاخص‌های تحصیلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین شاخص‌های تحصیلی و ورزشی نخبگان ورزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1388، صفحه 55-69

علی شجاعی؛ محمد رنجبر؛ اسماعیل شریفیان