کلیدواژه‌ها = دانشجویان
تعداد مقالات: 8
1. جایگاه ورزش در نظام اوقات فراغت دانشجویان و ارائه الگو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1398

سید محمد حسین رضوی؛ محسن لقمانی؛ اسماعیل ذبیحی؛ سید حسین علوی


2. اثر پنج عامل بزرگ شخصیت بر انگیزۀ مشارکت ورزشی در دانشجویان دانشگاه شیراز

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-15

حمید رضا صفری جعفرلو؛ محمد حسن عبداللهی؛ امیر قنبرپور


3. بررسی روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ کوتاه خودتوصیفی بدنی در دانشجویان

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 275-289

زهرا فتحی رضائی؛ صفیه ابراهیمی؛ سید حجت زمانی ثانی


4. مقایسه میزان استفاده ازفناوری اطلاعات وارتباطات در دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های شهرتهران

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 107-120

نگار قلی پور؛ سید نصرلله سجادی؛ محمود گودزی؛ زینب آنت


5. تحلیل عاملی شاخص های سلامت دانشجویان دانشگاه مازندران با تأکید بر فعالیت های ورزشی

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 255-270

سیدمحمد حسین رضوی؛ سید حسین علوی؛ محسن لقمانی؛ اسماعیل ذبیحی


6. تأثیر تمرینات هیپ ـ ‌هاپ بر بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان دختر غیر ورزشکار

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1391، صفحه 97-108

بهزاد بهزادنیا؛ محمّد کشتی دار


8. بررسی رابطه بین شاخص‌های تحصیلی و ورزشی نخبگان ورزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1388، صفحه 55-69

علی شجاعی؛ محمد رنجبر؛ اسماعیل شریفیان