کلیدواژه‌ها = فضاهای ورزشی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل و مکان یابی فضاهای ورزشی، با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: شهر گرگان)

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 327-342

محمدمهدی اسلامی مرزنکلاته؛ حسین موسی زاده؛ مهدی خداداد


2. تحلیل مکانی فضاهای ورزشی شهر آمل با استفاده از سیستم اطّلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1388، صفحه 71-82

سید محمدحسین رضوی؛ کلثوم ابراهیمی؛ محمد رحمانی؛ محسن ابراهیمی