کلیدواژه‌ها = شادکامی
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط کیفیت دوست ورزشی با شاخص‌های سلامت روانی ورزشکاران نوجوان شهر شاهرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1397

سید رضا حسینی نیا؛ مرضیه پارسا اصل؛ محمد سیاوشی


2. بررسی طولی در تغییرات سطوح آمادگی هوازی و شادکامی ‌دانشجویان رشتة تربیت بدنی (1386ـ1382)

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1389، صفحه 25-40

رسول زیدآبادی؛ روح ا. . . رنجبر؛ احمد فرخی؛ محسن زارع زارچی؛ رحیمه مهدی زاده