کلیدواژه‌ها = والیبال
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی کارایی هیأت های والیبال استان ها در ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 103-114

بهاره سلیمانی تپه سری؛ فریده اشرف گنجویی


2. ارتباط کارآمدی مربیگری با لذت و تعهد ورزشی والیبالیست ها (مطالعه موردی: استان سمنان)

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 95-104

بهناز علی حسینی؛ حسن بحرالعلوم؛ نعمت الله نعمتی


3. تحلیل مهارت‌های روانی والیبالیست‌های اعزامی به مسابقات دانشجویان سراسر کشور در سال 1387

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1390، صفحه 15-26

کاظم چراغ بیرجندی؛ صادق چراغ بیرجندی


4. تأثیر جنسیّت، سن و نوع رشته ورزشی بر مهارت‌های مذاکره‌ای در مربّیان ورزشی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1389، صفحه 39-50

محبوب شیخعلی زاده هریس؛ فرشاد تجاری