کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: خلق
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة راهبردهای خود¬تنظیمی‌ در میان ورزشکاران مرد و زن رشته‌های انفرادی و گروهی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1389، صفحه 83-100

محمّد کشتی‌دار؛ مهدی طالب پور؛ محمد تقی اقدسی؛ محمد جهانگیری