کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: مهارت‌های روانی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مهارت‌های روانی والیبالیست‌های اعزامی به مسابقات دانشجویان سراسر کشور در سال 1387

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1390، صفحه 15-26

کاظم چراغ بیرجندی؛ صادق چراغ بیرجندی