کلیدواژه‌ها = واژه های کلیدی: شبکه‌های اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. نقش شبکه‌های اجتماعی در جذب دانش‌آموزان دختر به مشارکت در ورزش (مورد مطالعه: شهر یزد)

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1390، صفحه 73-86

مهربان پارسامهر؛ محمّدرضا نیک نژاد