کلیدواژه‌ها = نقطه قوّت
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نقاط قوّت و ضعف گردشگری ورزشی استان مازندران

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1391، صفحه 15-36

وحید شجاعی؛ فرشاد تجاری؛ بهاره سلیمانی تپه‌سری؛ مرتضی دوستی پاشاکلایی