کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: فرآیند
تعداد مقالات: 1
1. تبیین عوامل مؤثّر بر فرآیند کارآفرینی مستقل در باشگاه‌های ورزشی خصوصی استان مازندران

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1391، صفحه 107-128

حسنعلی آقاجانی؛ عباس نامدار