کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 6
1. رابطه سرمایه اجتماعی ورزشکاران کانوپولوی تیم ملی ایران با میزان دستیابی به موفقیت ورزشی‌

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1397

زهره مشکاتی؛ سحر فائقی؛ امیرتیمور پاینده نجف آبادی


2. تأثیر سرمایۀ اجتماعی در فرهنگ سازمانی سازمان های ورزشی

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 15-24

محبوبه نقوی؛ محمد حسین رضوی؛ فاطمه بهمنی


4. تأثیر سرمایه اجتماعی بر بالندگی اعضای هیات علمی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 105-118

حیدر عبداللهی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ حبیب هنری


5. مقایسه سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه تهران

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 115-128

حسین عبدالملکی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ محمود گودرزی


6. بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری کارکنان فدراسیون‌های ورزشی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 123-130

حسین عبدالملکی؛ علی نوری زاده