کلیدواژه‌ها = انجمن ورزش دانشجویی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر انگیزش بر حفظ داوطلبان در ورزش دانشجویی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1392، صفحه 63-76

معصومه کلاته سیفری؛ هاشم کوزه‌چیان؛ محمد احسانی؛ سید یعقوب حسینی