کلیدواژه‌ها = AHP
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل و مکان یابی فضاهای ورزشی، با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: شهر گرگان)

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 327-342

محمدمهدی اسلامی مرزنکلاته؛ حسین موسی زاده؛ مهدی خداداد


2. برنامه راهبردی آکادمی‌های فدراسیون بسکتبال ایران

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 171-194

همتا هادیان؛ محمد رضا برومند؛ سعید امیرنژاد؛ مسعود نجفی