کلیدواژه‌ها = "هوش اجتماعی"
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و هوش فرهنگی با کاربست سازمان یاد دهنده در اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1392، صفحه 113-128

فخرالسادات نصیری ولیک بنی؛ غلام رضا شعبانی بهار؛ مریم گیلانی؛ اصغر اسکندری