کلیدواژه‌ها = تعهد عاطفی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارتباط بین احساس شایستگی و مؤلفه‌های تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 49-58

احیا عابدی؛ سید محمدحسین رضوی؛ فرزام فرزان؛ امیر رضا خادم


2. بررسی و مقایسه تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان خراسان شمالی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 143-159

احیا عابدی؛ سید محمد حسین رضوی؛ فرزام فرزان