کلیدواژه‌ها = پایایی
تعداد مقالات: 6
1. عوامل مؤثر بر امنیت استادیوم‌های فوتبال ایران: ساخت ابزار و بررسی اعتبار و پایایی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1398

رسول فرجی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ محمدحسن قلی زاده


2. بررسی روایی و پایایی مقیاس نیم رخ عملکردی بازیکنان پست های مختلف فوتبال

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 53-68

محمدحسین قهرمانی؛ مهدی سهرابی؛ صادق صفری


3. بررسی روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ کوتاه خودتوصیفی بدنی در دانشجویان

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 275-289

زهرا فتحی رضائی؛ صفیه ابراهیمی؛ سید حجت زمانی ثانی


5. تعیین روایی و پایایی آزمون رشد حرکتی درشت در کودکان 7 تا 10 ساله کم توان ذهنی شهر تهران

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 125-140

مریم لطفی؛ احمد فرخی؛ سقراط فقیه زاده


6. روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه سرسختی ذهنی 48 (MTQ48)

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 39-54

سید عباس افسانه پورک؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی