کلیدواژه‌ها = دانشجویان تربیت بدنی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های ورزشی از دیدگاه دانشجویان تربیت بدنی

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 29-48

اسماعیل شریفیان؛ سمیه خلیلی


2. مقایسه نظرات دانشجویان دختر و پسر درباره انواع سوء رفتارهای علمی و راه های تشخیص آنها

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 149-158

آیدین عباسی؛ فرزام فرزان؛ مرتضی دوستی