کلیدواژه‌ها = میان‌رشته
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و تعیین الگوی تحقیقات میان‌رشته‌ای در تربیت بدنی و علوم ورزشی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 169-178

هاشم کوزه چیان؛ مجتبی امیری؛ زینب مندعلی زاده