کلیدواژه‌ها = عوامل موثر سازمانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل سازمانی موثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 63-76

احمدعلی آصفی؛ محمد خبیری؛ حسن اسدی دستجردی؛ محمود گودرزی