کلیدواژه‌ها = کارشناسان تربیت بدنی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط بین مدیریت دانش با درجه تحقق سازمان یاد گیرنده از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 101-110

احسان اسداللهی؛ حسن فهیم دوین؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری