کلیدواژه‌ها = دوره انتقال
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر پایان دوره قهرمانی ورزشکاران حرفه ای

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 143-154

سیدجعفر موسوی