کلیدواژه‌ها = سالمند
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تأثیر تمرینات تعادلی در صبح و بعد از ظهر بر تعادل ایستا و پویای سالمندان

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 15-24

نادر رهنما؛ ریحانه فروغی فر؛ حجت الله امینی