کلیدواژه‌ها = فشار روانی
تعداد مقالات: 1
1. اثرتوجه بر دقت سرویس والیبال در شرایط فشار روانی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 49-56

فرزانه معین‌؛ حمید زاهدی؛ زهره مشکاتی