کلیدواژه‌ها = مربی کم تجربه
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر تجربه ی مربیان بر کیفیت بازخورد افزوده در آموزش یک مهارت حرکتی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 57-64

عاطفه آذرپیکان؛ حمیدرضا طاهری