کلیدواژه‌ها = ادراک بدنی
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط خودشیفتگی و ادراک بدنی در مردان بدنساز

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 75-82

لیلی علیزاده؛ فاطمه سادات حسینی؛ حسن محمد زاده