کلیدواژه‌ها = ضربه با پا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر فعالیت های تربیت بدنی در مدارس بر رشد کمی و کیفی ضربه با پا در دانش‌آموزان پسر

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 111-118

مجید محمدی؛ فرشید طهماسبی؛ زهرا شاکرمی؛ محمد رستمی