کلیدواژه‌ها = مقالات
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تولیدات پژوهشی محققان پرکار علوم ورزشی دنیا و ایران بر پایه شاخص هرش

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 147-167

سعید یوسفی؛ زرکی پرستو؛ اسماعیل شریفیان