کلیدواژه‌ها = فعالیت بدنی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی موانع مشارکت در فعالیت های بدنی و ورزش در معلولین استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1398

عین اله نادری؛ عین اله سکینه پور


2. رابطه سرمایه فرهنگی و مشارکت در فعالیت های بدنی زنان شهر یزد

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 83-99

مهربان پارسامهر؛ محمد رضا نیک نژاد؛ محمد پور اسمعیلی؛ سید پویا رسولی نژاد


3. پژوهشی در باب کارکرد ورزش در انسجام اجتماعی (مطالعه موردی: مردم شهر تالش)

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 237-250

مهربان پارسامهر؛ سید پویا رسولی نژاد؛ محمدرضا نیک نژاد


4. ارتباط استحکام روانی با هوش هیجانی و مقایسه ی آن بین دانشجویان ورزشکارو غیر ورزشکار

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 141-148

فروغ رحمتی؛ ملیحه نعیمی کیا