کلیدواژه‌ها = شرکت های ورزشی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های ورزشی از دیدگاه دانشجویان تربیت بدنی

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 29-48

اسماعیل شریفیان؛ سمیه خلیلی