کلیدواژه‌ها = رنگ زمینه
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر رنگ زمینه بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 69-78

هادی مرادی؛ مهدی سهرابی؛ حمید رضا طاهری