کلیدواژه‌ها = ورزشکاران
تعداد مقالات: 4
1. تبیین ابعاد سلامت روان شناختی ورزشکاران بر اساس سبک های تنظیم شناختی-هیجانی

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 66-78

افروز موسوی؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی؛ حمید یعقوبی


2. مقایسه ادراک ریسک دانشجویان ورزشکار آسیب دیده و غیرآسیب دیده (مطالعه موردی : دانشگاه مازندران)

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 53-68

فریده علیزداه؛ فرزان فرزان؛ سید محمدحسین رضوی؛ معصومه قربانی مرزونی


3. ارتباط بین خودپندارۀ بدنی با حس حرکت در رشته‌های والیبال، بدمینتون، کشتی در دانشجویان ورزشکاران مرد

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 39-52

محمد مرادی نورآبادی؛ حسن خلجی؛ علیرضا بهرامی


4. ارتباط استحکام روانی با هوش هیجانی و مقایسه ی آن بین دانشجویان ورزشکارو غیر ورزشکار

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 141-148

فروغ رحمتی؛ ملیحه نعیمی کیا