کلیدواژه‌ها = هوش سازمانی
تعداد مقالات: 2
2. تعیین ارتباط هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با اثر بخشی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 55-70

فریده علیزاده؛ معصومه کلاته سیفری؛ منصوره ابوجعفری