کلیدواژه‌ها = شناسایی خطا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر یک دوره تمرینات نوروفیدبک بر قابلیت تشخیص خطا و عملکرد تیراندازان ماهر

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 27-38

مینا محمدی؛ حمیدرضا طاهری؛ مهدی سهرابی