کلیدواژه‌ها = پیوند اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین جامعه شناسانه پرخاشگری و خشم با تأکید بر مشغولیت ورزشی

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 205-218

اکبر علیوردی نیا؛ زینب خاکزاد