کلیدواژه‌ها = وفاداری
تعداد مقالات: 3
2. ارتباط بین کیفیت خدمات و رفتار مشتریان مراکز آمادگی جسمانی و ارائه الگوی مناسب

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 159-168

حمیدرضا گوهررستمی؛ حکیمه مهرعلی تبار؛ نوشین بنار


3. مطالعه میزان وفاداری هواداران فوتبال و نقش تلویزیون در تقویت آن

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 111-124

سارا کشگر؛ حمید قاسمی؛ علیرضا نظری