کلیدواژه‌ها = احساسات معنوی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان مقدس ‌شمردن ورزش در بین دانشجویان ورزشکار و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: دانشجویان ورزشکار دانشگاه یزد)

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 185-198

مهربان پارسا مهر؛ محمدرضا نیک نژاد؛ سید پویا رسولی نژاد؛ وحید اصغری