کلیدواژه‌ها = غیر آسیب دیده
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ادراک ریسک دانشجویان ورزشکار آسیب دیده و غیرآسیب دیده (مطالعه موردی : دانشگاه مازندران)

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 53-68

فریده علیزداه؛ فرزان فرزان؛ سید محمدحسین رضوی؛ معصومه قربانی مرزونی