کلیدواژه‌ها = بی‌انگیزگی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین روایی و پایایی مقیاس انگیزش موقعیتی در دانش‌آموزان پسر راهنمایی شهر تهران

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 85-96

رسول عابدان زاده؛ بهروز عبدلی؛ نصور احمدی؛ حسام رمضان زاده