کلیدواژه‌ها = پژوهش کیفی
تعداد مقالات: 1
1. راهبردهای آماده سازی روانی دروازه‌بانان نخبه فوتبال ایران در حین یک رقابت

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 147-162

مهدی غفوری؛ محمد خبیری؛ یاسر مدنی