کلیدواژه‌ها = برنامه راهبردی
تعداد مقالات: 1
1. تدوین مضامین راهبردی مدیریت هواداران باشگاه سپاهان اصفهان

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 241-254

سعید تابش؛ علیرضا الهی؛ حسین اکبری یزدی