کلیدواژه‌ها = مشارکت ورزشی
تعداد مقالات: 3
1. اثر پنج عامل بزرگ شخصیت بر انگیزۀ مشارکت ورزشی در دانشجویان دانشگاه شیراز

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-15

حمید رضا صفری جعفرلو؛ محمد حسن عبداللهی؛ امیر قنبرپور


3. تأثیر مشارکت ورزشی بر هزینه های ورزشی و درمانی خانوارشهرستان مراغه

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 189-198

بهرام اکبری؛ فریبا عسکریان؛ سلمان جعفری