کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر بازخورد هنجاری بر کنترل تعادل با سطوح دشواری متفاوت

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 79-92

سعید اشرف پور نوائی؛ علیرضا فارسی؛ بهروز عبدلی


2. تأثیر یک دوره تمرینات نوروفیدبک بر قابلیت تشخیص خطا و عملکرد تیراندازان ماهر

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 27-38

مینا محمدی؛ حمیدرضا طاهری؛ مهدی سهرابی