کلیدواژه‌ها = تعهد سازمانی
تعداد مقالات: 7
1. نقش ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-58

عبدالرضا عبودی؛ سید نصرالله سجادی؛ فاطمه زارع


2. اثر سرسختی ذهنی و جامعه پذیری سازمانی بر تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان گلستان

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 281-294

سید عباس افسانه پورک؛ معصومه کلاته سیفری؛ رضا ابراهیمی؛ احیا عابدی


3. بررسی ارتباط بین احساس شایستگی و مؤلفه‌های تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 49-58

احیا عابدی؛ سید محمدحسین رضوی؛ فرزام فرزان؛ امیر رضا خادم


4. تأثیرفرهنگ‌سازمانی بر میزان تعهد سازمانی مدیران ورزشی

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 191-200

محبوب شیخعلی‌زاده هریس


5. پیش بینی تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه از طریق امنیت شغلی و مولفه های آن

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 175-184

فرهاد نظری؛ ابوذر سوری؛ حسین عیدی


6. بررسی رابطه معنویت سازمانی و تعهد سازمانی مدیران ورزش استان قزوین

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 157-166

احمد رفیعی؛ فرزام فرزان؛ سید عماد حسینی؛ مهدی محمدی نژاد


7. بررسی و مقایسه تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان خراسان شمالی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 143-159

احیا عابدی؛ سید محمد حسین رضوی؛ فرزام فرزان