کلیدواژه‌ها = خودگفتاری
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی در سطوح آشکار و پنهان بر یادگیری شکل اجرا و دقت پرتاب از بالای شانه در کودکان

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 259-276

پروانه شمسی پور دهکردی؛ مهتاب حیدری؛ سهیلا کریمی


2. تاثیر هدف گزینی و خودگفتاری بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 129-138

نصور احمدی؛ بهروز عبدلی؛ پریسا براز