کلیدواژه‌ها = ابعاد هوش سازمانی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل دیماتل فازی ابعاد کارآفرینی سازمانی و هوش سازمانی در شناسایی فرصت های سازمانی (مطالعه موردی:وزارت ورزش و جوانان)

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 25-44

فریده هادوی؛ مهدی طالب پور؛ ابوالفضل فراهانی؛ اعظم نخعی نیازی